f1

DØGNVAGT

Skadeservice har 4 døgnbemandede indsatsvogne og 26 fuldt pakkede
beredskabsvogne, som er klar til at rykke ud med få timers varsel.
 
Vores beredskab sikrer en hurtig indsats og optimal redning af værdier i private hjem,
erhverv og offentlige institutioner mv.
 
Vores professionelle personale er uddannet til følgende:
  • Håndtering af følgeskader på forskellige materialer.
  • Kan tage ansvar for handlinger og beslutninger på skadestedet.
  • Tolkning af resultater af målinger til belysning af korrosionsfare.
  • Kendskab til faresignaler for dannelse af skimmelsvamp.
  • Stor forståelse for skadelidtes situation.
 
Skadeservice samarbejder med en lang række danske
forsikringsselskaber og myndigheder.
 

KONTAKT

Skadeservice
CVR nr. 3364 9282
 
Døgnvagt: 70 25 52 25
Kontor:: 58 52 73 21
Fugtafdeling: 70 26 52 25