f1

SKIMMELSVAMP

Skadeservice er specialister i skimmelsvamp.
 
Det er vigtigt at gribe resolut ind over for skimmel- og vandskader. Dels risikerer man at blive syg af dem, og dels risikerer fugt og skimmel at give ekstra udgifter til vedligeholdelse.
 
Vi finder årsagen og fjerner problemet. Vi udarbejder målinger, tager og analyserer prøver, laver rapporter, rådgiver og udbedrer skaderne.
 
Kvalitetsikring
Vores vurdering beskrives i en rapport, der indeholder dokumentation af omfang, årsag og udbedring af skimmelvækst. Rapporten danner grundlag for en udbedringsplan for den konstaterede skimmelvækst.
 
Planen har til formål at beskrive nødvendig afskærmning af inficeret område, og styre luftrensning ud til det fri via en mekanisk luftrenser. Efterfølgende  beskrives hvilke inficerede materialer, som skal fjernes og håndteres som deponi affald.
 
Den generelle skimmelsanering udføres på blotlagte områder, rengøres, affedtes og skimmelsaneres med egnede og godkendte materialer.
 
Alle skimmelsaneringsopgaver afsluttes med en kvalitetsikring.
 
 

KONTAKT

Skadeservice
CVR nr. 3364 9282
 
Døgnvagt: 70 25 52 25
Kontor:: 58 52 73 21
Fugtafdeling: 70 26 52 25