f1

VANDSKADE

Skadeservice hjælper ved alle former for vandskader. Vi begrænser skaden, fjerner vandet, redder indbo, desinficerer, opstiller affugter og gør rent.
 
Skybrud, oversvømmelse, rørbrud, slukningsvand eller et stoppet afløb. Vandskader rammer på mange måder. Fælles for dem alle er, at de kan gøre store skader på din bolig og dit indbo. Det er derfor vigtigt, at der sættes hurtigt og professionelt ind. 
Vi kan hjælpe med:
  • Opsugning af vand
  • Fugtmålinger
  • Affugtning
  • Redning af indbo
  • Rengøring
  • Desinficering
  • Skimmelsanering
  • Affaldshåndtering
  • Lugtsanering
  • Kontakt til forsikringselskab
 
Vi udfører fugtmålinger i forbindelse med alle opgaver.
 
Hvad enten det drejer sig om små eller store skader, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.
 

KONTAKT

Skadeservice
CVR nr. 3364 9282
 
Døgnvagt: 70 25 52 25
Kontor:: 58 52 73 21
Fugtafdeling: 70 26 52 25